KONTAKT


KONTAKTNÉ ÚDAJE:

PREVÁDZKA/PREDAJŇA

Iveta Minárová PEČIATKY ZM
Sládkovičova 1
95301 Zlaté Moravce

zodp. vedúci: IVETA MINÁROVÁ

Mobil: 0915 336 883
E-mail: info@peciatkyzm.sk

OTVÁRACIE HODINY

PO: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
UT: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
ST: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
ŠT: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
PI: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30PREVÁDZKOVATEĽ

Iveta Minárová PEČIATKY ZM
Obecná 3592/8
953 05 Zlaté Moravce

IČO: 52 124 037
DIČ: 103 965 7487

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,
číslo živnostenského registra: 430-54656.


Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0051 5320 1922/0900
IBAN: SK54 0900 0000 0051 5320 1922
SWIFT/BIC: GIBASKBXOdoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ Iveta Minárová PEČIATKY ZM, Obecná 3592/8, 953 05 Zlaté Moravce, IČO:52 124 037, DIČ:103 965 7487, oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej objednávky alebo dopytu.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
Zásady ochrany osobných údajov