VÄZBY KNÍH


Potrebujete zviazať dokumenty?

Robíme tieto typy väzieb:

  • HREBEŇOVÁ (PLASTOVÁ) VÄZBA
  • MÄKKÁ TEPELNÁ VÄZBA
  • PEVNÁ (KNIŽNÁ) VÄZBA
HREBEŇOVÁ (PLASTOVÁ) VÄZBA

Hrebeňová (plastová) väzba je vhodná na rýchle viazanie dokumentov s menším počtom strán. Pri tomto type viazania sa pomocou stroja na hrebeňové väzby predierkuje ľavý okraj dokumentov a cez tieto diery sa dokument zviaže. Zviazaný dokument chráni vpredu priesvitná fólia a vzadu kartón.

Hrebeňová väzba sa vyhotoví rýchlo a je možne ju hocikedy rozobrať a dokumenty z nej vyberať, či pridávať nové, avšak len za pomoci stroja na hrebeňové väzby.

Pri viazaní dokumentov pomocou hrebeňovej väzby má zákazník na výber z rôznych farieb plastových hrebeňov a tak isto z rôznych farieb kartónov, ktoré chránia vzadu zviazané dokumenty.– cena hrebeňovej väzby závisí od počtu zviazaných strán a pohybuje sa v rozmedzí od 1,30 € do 3,90 €

MÄKKÁ TEPELNÁ VÄZBA

Mäkká tepelná väzba je vhodná pre reprezentatívny spôsob viazania dokumentov. Často býva vyžadovaná ako väzba pre seminárne, alebo semestrálne práce študentov. Tak isto je vhodná na katalógy, či rôzne podklady pre rokovania, kópie z originálnych dokumentov a vlastne akýkoľvek dokument, ktorý má byť zviazaný rýchlo a elegantne. Tepelná väzba je tvorená pomocou obálky, ktorá je prilepená na chrbát a okraj prvej a poslednej strany.

Tepelná väzba je cenovo výhodná, kvalitná a ľahko sa s ňou manipuluje. Nie je však vhodná, ak sa bude dokument dennodenne listovať. V tomto prípade je vhodnejšie použitie hrebeňovej (plastovej) väzby.– cena tepelnej väzby je 3,50 €

PEVNÁ (KNIŽNÁ) VÄZBA

Pevná (knižná) väzba je vhodná najmä na viazanie seminárnych, záverečných, bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác. Používa sa na viazanie akýchkoľvek prác, ktoré treba vytlačiť a zviazať do elegantnej pevnej väzby. Predná strana sa zláti podľa požiadavky zákazníka. Kniha sa viaže pomocou stroja na lisovanie.

Pri viazaní dokumentov pomocou pevnej väzby má zákazník na výber z rôznych farieb dosiek a tak isto má na výber z dvoch farieb písma (strieborná a zlatá).– cena pevnej väzby závisí od výberu dosiek a pohybuje sa od 7 €